DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ

Kısa adı TÜED olan TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ, 1970 yılında Ankara’da kurulmuştur. Türkiye Emekliler Derneği’nin ilk kuruluş adı Türkiye İşçi Emeklileri Cemiyeti olarak tescil edilmiş ve aşağıda resimleri ve isimleri olan kurucularımız, emeklilerimizin hak arama yolunda ilk örgütlenmenin temellerini atmışlardır. Türkiye İşçi Emeklileri Cemiyetin ilk tüzüğünde, Kuruluş amaçları şu şekilde belirlenmiştir;


 Emekli, dul ve yetimlerinin sosyal, kültürel ve ekonomik yönlerden kalkınması, her türlü hak ve menfaatlarının korunmasına çaba harcamak,
 Üyelerin problemlerinin çözümlenmesinde, ilgili kuruluşlar ve makamlar nezdinde teşebbüse geçmek,
 Yargı organlarındaki işler için avukat tutmak ve üye haklarını korumak,
 Okul çağında ve yardıma muhtaç üye çocuklarının öğrenimlerini başarıyla tamamlayabilmeleri için olanaklar ölçüsünde yardımda bulunmak,
 Öğrenci yurt ve kursları açmak, yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç üyeler için sağlık ocakları ve huzur evleri açmak ve bunları yönetmek,
 Dinlenme kampları kurmak ve bunları yönetmek,
 Emekli topluluğunun ekonomik yaşantısına yardımcı olunması amacıyla tüketim ve yapı kooperatifleri kurulmasına öncülük etmek,
 Cemiyetin sorunlarını ilgili çevreler ve kamuoyunda oluşturabilmek için TRT ve basın aracılığıyla yayınlar yapmak, bildiri dağıtmak, seminer ve konferanslar düzenlemek,
 Üyelerin oturmaları, toplanıp dinlenmeleri, eğlenmeleri ve sohbet etmeleri için lokaller açmak,
 Amacına uygun yayın faaliyetinde bulunmak,
 Emekli sorunları hakkında bilgi vermek, çalışmalara istikamet verebilecek görüş ve teklifleri tespit etmek amacı ile toplantılar düzenlemek.49 yıllık bir geçmişi olan Türkiye Emekliler
Derneği, emeklilerimizin ekonomik ve sosyal haklarının korunması ve geliştirilmesi için mücadele etmektedir. Sosyal güvenlik hakları,
toplumların gelecek güvencesi olduğundan, emeklilik gibi kutsal bir hakka erişim ve insanca yaşamaya yetecek bir aylığın ödenmesi, sosyal
devletin en önemli yükümlülüğü olarak Anayasamızda da ülkeyi yönetenlere verilmiş bir görev olarak değerlendirilmelidir.

DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE EMEKLİLER DENEĞİ


Geçen 49 yıllık döneme sahip olan Türkiye Emekliler Derneği, işçi emeklileri, dul ve yetimlerinin haklarını korumak ve geliştirmek için mücadele vermiştir. Sınırlı olan aidatlarımızla, emeklilerimize hizmet etmenin çabası içinde olunmuştur. Eğitim ve sosyal tesislerimiz, misafirhanemiz ve şubelerimizin hizmet binalarıyla, emeklilerimizle gönül bağı kurulmuştur. Derneğimize her bir üye hak arama mücadelesinde gücümüze güç katmıştır. Yayınlarımız, eğitimlerimiz ve aylık çıkan dergimizle; emeklilerimizi, kamuoyunu ve siyasi partileri en kapsamlı şekilde bilgilendiriyoruz. Sosyal diyaloğu en işi şekilde işleterek, sorunlarımızı çözmeye özen gösteriyoruz. Derneğimiz, talep kurumudur. Emeklilerimizin sorunlarını taleplerimiz adı altında topluyoruz. Bugüne kadar, bir çok talebimizin yerine getirilmesi, Derneğimizin bir başarısı olmuştur. Emeklilerimize sağlanan seyyanen zamlar, ikramiye, 2000 öncesi emeklilere intibakın yapılması, banka promosyonları, bir iş yeri açan emeklilerimizden alınan sosyal güvenlik destek priminin kaldırılması, evi olmayan emeklilerimize konut sahibi olması ve bazı illerde evlerin teslim edilmesi, şubelerimizin yaptığı anlaşmalar ile emeklilerimize hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz.


Derneğimizin, 2018 yılı itibariyle üye sayısı 930 bin. Örgütlü toplum, hak aramada en temel araçtır. Derneğimizin çatısı altında bütün emeklileri üye olmaya çağırıyoruz. Birlikten güç doğar. Derneğimize üye olan her bir emeklinin gücümüzü ve saygınlığımızı artıracaktır.
Türkiye’deki emekli, dul ve yetimlerin toplam sayısı yaklaşık 12 milyon 450 bine varmıştır. Türkiye Emekliler Derneğimiz bugün itibariyle yurt çapında toplam 108 şubesiyle emekli, dul ve yetimlere hizmet vermektedir.