TÜED Başkanlar Kurulu Toplantısında, Başkanımız Seyfi İyiyürek, Emeklilerimizin Taleplerini Gündeme Getirdi

2000 sonrasında, özellikle de Ekim 2008 sonrasında emekli olanların emekli aylıklarındaki düşmeler, emeklilerimizi mağdur eden bir uygulamaya dönüşmüştür. Emekli aylıklarında eşitliğin sağlanması için, emekli aylığı hesaplanma kriterlerinde değişikliklere gidilmelidir. Bu konuda değerlendirmelerde bulunan Türkiye Emekliler Derneği Adana Şube Başkanı Seyfi İyiyürek; emeklilik gibi kutsal bir hakkın korunması konusunda ülkeyi yönetenlerden destek beklediklerini belirterek, “emeklisi mutlu bir ülke olmalıyız” hedefini yakalamalıyız dedi.

İnsanı mutlu eden ve başkalarına muhtaç etmeyen bir sigorta sistemimizin olması gerektiğini savunan İyiyürek; emekli aylıklarının iyileştirilmesine ilişkin taleplerini şu şekilde sıraladı:

“Sosyal güvenliğin evrensel ilkesi, eşitliktir. Bir sigortalı çalışırken ödemiş olduğu primlerin karşılığında bir aylık almaktadır. Örneğin, 25 yıl prim ödemiş olan bir emekli; emekli olunun tarihe bakılmaksızın eşit aylık almalıdır. Emekli Sandığında eşitlik kuralı işletilmekte, SSK ve BAĞ-KUR’da ise eşitlik kuralına aykırı aylık hesaplamaları yapılmaktadır.

2000 öncesi emeklilerin en düşük aylık bağlama oranı yüzde 70 (506 sayılı kanun madde: 96) iken, 2000 sonrası dönem için en düşük aylık bağlama oranının yüzde 35’e düşürülmesi, aylıklarda da keskin düşmeye neden olmuş ve taban aylıkların korunması ilkesi terk edilmiştir.

2000 öncesi dönemde 25 yıl primi olan emeklinin ortalama aylık bağlama oranı yüzde 65 iken, Ekim 2008 sonrası dönem için yüzde 50’e düşürülmüştür.

Aylıkların hesaplanmasında temel alınan primlerin güncellenme katsayısında milli gelirin yüzde 100’ü değerlendirilirken, Ekim 2008 sonrası dönemdeki primlere milli gelirin yüzde 30’u dikkate alındığından, son 11 yılda emekli olanların aylıklarındaki kayıplar büyümüştür.

Sosyal güvenlik sisteminin en önemli uygulaması olan emekli aylıklarının hesaplanması ve artışı, yeniden ele alınmalı ve iyileştirilmelidir.

 Taban aylı bağlama oranı en az yüzde 70 olmalı ve emeklilerimizi koruyacak bir sistem kurulmalıdır.

Mevcut aylıklardaki eşitsizliklerin giderilmesi için 2000 sonrasında emekli olanların İNTİBAKLARI yapılmalıdır.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir