ÖLÜM AYLIĞI SİGORTASI

Ölüm Aylığına Hak Kazanma Koşulları Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için iki kritere bakılmaktadır. 1 Ekim 2008 tarihinden önce ölen sigortalıların 900 gün hesabında … Read More

AYLIĞA HAK KAZANMA KOŞULLARI

Sosyal sigortaların temelini oluşturan aylığa hak kazanma koşullarında ve aylıkların hesaplanmasında farklı kanunların uygulanması ve yapılan değişikliklerde hak kayıpların yaşanması; giderek sisteme olan güveni azaltmış, norm ve standart birliğini bozan … Read More

BİLİNMESİ GEREKEN HAKLARIMIZ

1. SOSYAL GÜVENLİK Sosyal riskler olarak tanımlanan fizyolojik (hastalık, sakatlık, yaşlılık), sosyo-ekonomik (işsizlik), mesleki (iş kazaları ve meslek hastalıkları) karşısında gelirden yoksun kalınmaması için devletlerin en temel sosyal politika aracı olarak … Read More