SSK’lıların Yaştan Emekli Olma Koşulları

Kadın ve erkek sigortalılar için 15 yıl sigortalı olma, 3600 gün prim ödeme gün sayısına sahip olma ve 50 yaş koşulu, 24.5.2002 tarihinden sonra kademeli bir şekilde yükseltilmiş, 24.5.2011 itibariyle 58 yaş koşulu aranmaktadır.

Erkek sigortalılar için erkekler için 55 yaş koşulu, 24.5.2002 tarihinden sonra kademeli bir şekilde yükseltilmiş, 23.5.2011 itibariyle 59 yaş, 24.5.2014 itibariyle 60 yaş koşulu aranmaktadır. 

23/5/2002 tarihinde 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 prim ödeme gün sayısı ve kadınlarda 50 erkeklerde ise 55 yaş şartlarını yerine getirenler emekli olma hakkını kazanmıştır.

Bu tarihte şartları yerine getiremeyenler için ise yerine getirecekleri tarihe göre aşağıda yer alan kademeli geçiş süreci öngörülmüştür.

– 23/5/2002 tarihinde öngörülen şartları yerine getiremeyenler, bu şartları aşağıda belirtilen tarih aralıklarından hangi tarih aralığında yerine getiriyorsa o yaşlarda aylığa hak kazanacaklardır.

– 24/5/2002 ile 23/5/2005 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 52, erkek ise 56 yaşını doldurmuş olmaları,

– 24/5/2005 ile 23/5/2008 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 54, erkek ise 57 yaşını doldurmuş olmaları,

– 24/5/2008 ile 23/5/2011 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 56, erkek ise 58  yaşını doldurmuş olmaları,

– 24/5/2011 tarihinden sonra yerine getiren kadınlar 58, 24/5/2011 ile 23/5/2014 tarihleri arasında yerine getiren erkekler 59 yaşını doldurmuş olmaları,

– 24/5/2014 tarihinden sonra yerine getiren erkekler 60 yaşını doldurmuş olmaları,

halinde yaşlılık aylığına hak kazanılmaktadır.

8.9.1999 (Dahil) İle 30.4.2008 (Dahil) Sigortalı Olanların Emeklilik Koşulları

-Kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 7000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak,

-Kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 25 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 4500 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartlarından birinin yerine getirilmesi koşuluyla yaşlılık aylığına hak kazanılmaktadır.

30.4.2008 (Hariç) Sigortalı Olanların Emeklilik Koşulları

-30/4/2008 tarihinden sonra ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanların yaşlılık aylığına hak kazanmalarında 5510 sayılı Kanunla belirlenen şartlar geçerli olduğundan, bu kapsamda olan sigortalıların aylığa hak kazanma koşulları ağırlaştırılmıştır.

Buna göre, ilk defa 1.5.2008 tarihi itibariyle sigortalı olanlardan;

– 4/1-(a) sigortalılarına, kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 7200 gün,

– 4/1-(b) ve 4/1-(c) sigortalılarına, kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 9000 gün,

Uzun vadeli sigorta primi ödemesi koşuluyla yaşlılık aylığı bağlanır.

Sakatlığı Nedeniyle Vergi İndiriminden Yararlananların Emekliliği

6.8.1991 tarihinden önce sigortalı olanların yaşlılık aylığına hak kazanmalarında sakatlık derecesine bakılmaksızın 15 yıl sigortalı ve 3600 prim ödeme sayısı koşulu aranmıştır. 7.8.1991- 1.10.2008 sigorta başlangıcı 1. derecede sakatlığı olanlar için 3600 gün ve 15 yıl sigorta koşulu korunmuş, 2. ve 3. derecede sakatlığı olanlar için sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayılarında kademeli bir artış öngörülmüştür. 1.10.2008 sonrasında ilk defe sigortalı olanlar için sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını kademeli yükselten bir kademelendirme yapılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir