VİZYON

Sosyal ve toplumsal bilince sahip çıkarak daha çok katılımcı ile sürdürülebilirlik ve yerel etkinlik sağlamak, sivil topluma rehberlik etmek, kamu ve özel teşebbüs ile iş birliği yaparak üye hak ve menfaatlerini korumak için maksimum sonuç elde etmektir. Örgütlenmeyi destekleyerek değişim yaratan, çözüm odaklı ve yol gösterici olan, toplumun yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunan, değişen koşullara uyum sağlayarak sürekli öğrenen ve gelişen öncü bir sivil toplum kuruluşu olmaktır.